Jump to content
JogászOnline.Hu
Grizzly79

Túl A Vizsgán! - Nemzetközi Jog

Recommended Posts

2014.01.03 vizsgakérdések, amikre emlékszem:

 

1. táblázat, szerz?dés megsz?nésének esetei (felek akaratából, általános)

2. nemzetközi jogsértés következményei

3. Harmon-doktrina

4. Estrada-elv

5. Res communis omnium usus fogalma + felsorolni

6. ENSZ - mikor alakult, hol, hány tagja van jelenleg

7. államutodlás, mi lesz az állampolgárokkal

8. részleges atomcsend egyezmény, átfogó atomcsend egyezmény (mikor, mir?l szóltak)

 

Ennyire emlékszem, összességében nem volt nehéz, a 87 oldalasból 1-2 kérdést kivéve tökéletesen megírható volt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2014.01.03 vizsgakérdések, amikre emlékszem:

 

1. táblázat, szerződés megszűnésének esetei (felek akaratából, általános)

2. nemzetközi jogsértés következményei

3. Harmon-doktrina

4. Estrada-elv

5. Res communis omnium usus fogalma + felsorolni

6. ENSZ - mikor alakult, hol, hány tagja van jelenleg

7. államutodlás, mi lesz az állampolgárokkal

8. részleges atomcsend egyezmény, átfogó atomcsend egyezmény (mikor, miről szóltak)

 

Ennyire emlékszem, összességében nem volt nehéz, a 87 oldalasból 1-2 kérdést kivéve tökéletesen megírható volt.

köszi, és ki(kik)? voltak bent?

Share this post


Link to post
Share on other sites

köszi, és ki(kik)? voltak bent?

 

Csapó Zsuzsanna, és Komanovics tanárnő. Eszembe jutott még közben:

1. Milyen esetekben nem járhat el az EJEB?

2. Kikkel szemben járhat el a nemzetközi bíróság? (főszabály + kivétel)

3. nemzetközi jog általános szabályai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nemzi 1 vizsgakérdések

Szerz?déseket össze kellett párosítani a tartalmukkal

Milyen érvek szólnak mellette és ellene h a nemzetközi jog jog?

Szokásjog fogalma, mit végez a szokásjoggal a nemzetközi jogi bizottság

Nemzetközi szerz?dések tárgyalásain résztvev? felek (államf?,külügymininiszter, kormányf?, diplomáciai képviselet vezet?je), kinek nincs aláírási joga

Államelismerés fajtái (korai-kés?i, individuális-kollektív stb..) ezeket kellett megnevezni és röviden kifejteni ?ket

Nemzetközi felel?sségnél megnevezni a 2001-es szerz?dést

Jellemezni az ENSZ jogalanyiságát

Mi a preambulum és mi a jelent?sége?

Szerz?désszegéseket milyen magatartásokkal lehet megvalósítani ezeket felsorolni (egyszeri, folytatólagos, összetett, megel?zés elmulasztása)

Népek önrendelkezési jogának aspektusai

 

Sajnos csak ezekre emlékszem, de rengeteget segített hogy Komanovics tanárn? ilyen jól szórakozott 2 éve a dolgozatokon :

http://www.komanovic...est_of_2011.pdf - rengeteg példafeladat van, minimum 2 visszaköszön a kérdések közül innen dolgozatonként, er?teljesen ajánlom

átnézésre. Továbbá saját tapasztalatból mondom, hogy van alkalom amikor csak épp hogy átcsusszanni lehet az ellen?rz? kérdésekb?l, 3-4 nap alatt nagyon kényelmesen (ötösre)

meg lehet tanulni a könyvb?l és akkor tuti át lehet menni, rengetegen elmennek az ellen?rz? kérdésekb?l felkészülve és az els? 20 percben kisétálnak mert sok kérdésre

nincs benne a válasz vagy egyszer?en hibás, például ebb?l sem volt benne a népek önrendelkezési jogának a küls? és bels? aspektusa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Megvan.

Hibátlan 2-es! :-D

 

Kéte hete pénteken és múlt pénteken voltam bel?le.

 

Emlékeim szerint a következ? kérdések voltak. A sorrend nem ez volt, de az teljesen mindegy.

 

1.

Martens klauzula

 

2.

Melyik volt az els? európai egyezmény, ami rendelkezett az emberi jogokról. Dátum, hely.

Melyik bíróság iktatta be?

Hol ?lésezik ma ez a bíróság?

 

3.

Diplomáciai védelem nyújtásának feltételei.

 

4.

"Egyesülve a békéért" tartalma. (vagy valami ilyesmi)

 

5.

Táblázat. Egyezmények évszámai mellé kellett beírni az egyezmény tárgyát. Ahol a tárgy volt meg oda pedig az észámot kellett beírni.

xxxxxxx - tengerjog

1963, Bécs - xxxxxxxx

1986, Bécs - xxxxxxxx

 

6.

Mikor lehet eltérni az er?szak tilalmától?

 

7.

Táblázat. Téma: Zónák

Egyik oldalon a zóna jellemz?je a szuverenítás tekintetében, másik oldalon a zóna megnevezése.

 

8.

IUS COGENS el kapcsolatban 3 állítás.

IUS COGENS-be ütköz? szerz?dés következménye?

Mikor sz?nik meg a IUS COGENS...?

 

9.

Szokásjog létrejöttének 2 feltétele. (valami ilyesmi)

 

és még sokan mások. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Megvan.

Hibátlan 2-es! :-D

 

Kéte hete pénteken és múlt pénteken voltam belőle.

 

Emlékeim szerint a következő kérdések voltak. A sorrend nem ez volt, de az teljesen mindegy.

 

1.

Martens klauzula

...

 

Gratulálok! Akkor már csak két tantárgyad és két dolgozatod van.

Tudod már mi lesz a tárgya az évfolyamdolgozatodnak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratulálok! Akkor már csak két tantárgyad és két dolgozatod van.

Tudod már mi lesz a tárgya az évfolyamdolgozatodnak?

Köszi!

Egyelőre még x. Fogalmam sincs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok, megtudná valaki mondani, hogy levelezősöknek nemzetközi jogból szóbeli vagy írásbeli vizsga van? Coospacen közzétettek szigorlati tételsort, ami cseppet sem csábító...

Edited by danie92

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gondolom a nemzetközi jog méltányosságira gondolsz. Én tavaly normál vizsgán megcsináltam ezt a "jó" tantárgyat, de hallottam amikor kérdezték a tanárnőt erről és azt mondta ha jól emlékszem h írásbeli van akkor is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tapasztalataimat akkor inkább ide: A kb 70 oldalas beugrósból készültem ami itt van fenn, plusz megvettem a könyveket is, de csak az első kötet feléig jutottam... szóval elvileg meg lehet csinálni a beugrós kiskérdésekből. múlt pénteken és most tegnap voltam, mindkettő feladatsoron szerepelt szokásjoggal kapcsolatos kérdés, fogalma meg hogy ki végzi a kodifikációt v ilyesmi, szintén visszaköszönt az első univerzális nemzetközi szervezet plusz létrehozás dátuma, tengerjogos kérdés is volt mindkettőben... utóbbiban volt pl világűrös kérdés is, hogy soroljuk fel az aktuális függő problémáit, és pár mondatban fejtsük ki mindegyiket... na pl a beugrósban csak felsorolás szinten van rá kérdés, szóval kifejteni így nem tudtam...

5-ösre biztosan nem elég a kiskérdéses anyag, de sztem 2-3-as összehozható belőle, nekem gyönyörűséges 2-es lett, igaz csak második nekifutásra, úgyhogy nem árt azért a könyv, aki jobbat szeretne, vagy biztosra akar menni.. :D

 

Aki bátor... puskázni is lehet... telefonos és papír alapú puskázás is ment, nem is egy sorstársunknál, sztem feltűnő is volt, de nem igazán figyelt egyik vizsga alatt sem Komanovics tanárnő (egyedül volt), végig olvasgatott nyugiban... csak beszélgetésért szólt, de akkor sem vett el dolgozatot, csak eggyel arrébb ültette a delikvenst ...

 

Kitartást és nagy kalappal akinek még aktuális... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

2014. jún. 6. kérdések (amelyekre emlékszem)

 

Táblázat – hiányzó adatok kitöltése: szerz?dések, dokumentumok neve vagy évszám vagy tartalom volt megadva mindenféle témából

Ellenintézkedés

Szerz?k és m?veik párosítása (Grotius – Mare liberum , Machiavelli – A fejedelem, T. Hobbes - Leviathan…)

Általános nemzetközi jog részeinek felsorolása, rövid jellemzésük

Melyik dokumentumban, mikor jelentek meg el?ször az emberi jogok? Írjon konkrét példát az emberi jogokra!

Bíróság, választott bíróság közötti különbségek leírása

Mit jelentenek a következ? fogalmak?: soft law, res communis omnium usus, stb.

Mi a szektorelmélet?

Melyik ügyben szerepel:

a.)

- „C” variáns

- ENSZ objektív jogalanyisága

- állampolgárság effektivitása

b.) Melyik bíróság döntött ezen ügyekben?

 

Környezetvédelmi, vízügyi szabályozásokból 1-2 kérdés

 

Er?szak tilalma alóli kivételek

 

ENSZ BT jellemzése:

a.) szervezete, tagjainak összetétele

b.) határozatainak meghozatala

c.) határozatainak jogi természete

 

Diplomáciai védelem feltételei

 

Delicta iuris gentium:

- milyen b?ncselekmények tartoznak ide?

- Melyik bíróság ítélkezik ma ezen ügyekben?

 

Sok sikert, akinek még teljesítenie kell!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jószolgálat

Fenntartás, példa

Világ?r problémái

Nemzetközi jog alanyai

Államiság ismérvei

Emberi jogokról kédés, Emberi Jogi Bizttság

Bernadotte ügy

Els? univerzális szervezet,évszám,jogutódja évszám

Genfi vöröskeresztes négy db egyezmény

Parti tenger, jogállása

Diplomáciai védelem feltételei

Államelismerés

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jan. 15.-ei nemzetközi jog kérdései:

- kodifikáció fogalma, ki végzi, 1-1 példa

- állam és nemzetközi szervezet közti különbség

- Arktisz+Antarkrisz közti különbség

-diplomáciai védelem fogalma, feltételei

- elismert és el nem ismert állam közti különbség

- delicta iuris gentium fogalma+ mely bíróságok itelkeznek

- res communis omnium usus fogalma+ mely területek tartoznak ide

-B?s-Nagymaros ügy tényállása, mely bíróság ítélkezett

-tengerjogi szektorokat táblázatba kellett beírni

- ellenitézkedés fogalma, célja, korlátai

-Nemzetközi Bírósággal kapcs. kérdés

- kormányközi nemzetközi szervezet

-szerz?dés elnevezéseib?l 2 kiválasztani, jellemezni és példát írni

- nemzetközi viták békés rendezésének módjai, felsorolni

- humanitárius nemzetközi jog forrásai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!tegnapi nemzetkozi jog vizsga: korrekt,nagyon is.

Puskazni meg a legrafkosabbak sem tudtak,mohay negy embert kiszurt...vegig setalt es vizslatott:) ettol fuggetlenul akik szoban nem kis hangerovel egymast tamogattak,azt elnezte,sztem bajtarsiassagnak tekintette...talan gentleman agreement 😂

 

a vizsgalap sztem vegtelenul korrekt volt,nem volt nagyon nehez:

-uti possidetis,

-honossag,

-ius cogens fogalma,

-milyen jogforrasai vannak a nemzetkozi jognak,

-a kotelezo hataly elismeresenek eszkozei/modjai,

- diplomacia eszkozok a vitarendezesben,

- genfi es hagai jogi egyezmenyek,evszamok,tartalma,

- ABC fegyverek-mik azok,

- a nemzetkozi birosag eljarasainak formai,

- miert sajatos jellegu az ensz alapokmany,es milyenek a biztonsagi tanacs hatarozatai,

- eredeti es szarmazekos jogalanyisag,

- egyesult nemzetek egyezsegokmanya datum,es mit tartalmazott a haboru inditassal kapcsolatban,t

- a tengerpart reszeivel kapcsolatban voltak fogalom meghatarozasok,be kellett irni,hogy melyik resz az.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...