Jump to content
JogászOnline.Hu
Sign in to follow this  
El-dee

Hírek

Recommended Posts

Forrás: http://www.law.pte.hu/hirek.html

 

2008.02.20.

 

A (folyamatban lév?) tantárgyfelvétellel kapcsolatban a vezet?i értekezlet 2008. 02. 12.-i ülésén az alábbiakat rögzítette:

a) a levelez? munkarend? képzésekben, abban az esetben sem kell törölni a kurzusokat, ha azokat ötnél kevesebb hallgató vette fel;

:mellow: az idegen nyelven meghirdetett kurzusokra is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy öt f? alatti órafelvétel esetében azokat törölni kell azzal, hogy nem kell törölni azokat a kurzusokat, amelyeket külföldi (ERASMUS) vendéghallgató is felvett;

c) a törölt kurzusokkal érintett hallgatóknak újabb tantárgyfelvétel lehet?ségét kell biztosítani oly módon, hogy a hallgató a Tanulmányi Osztályon személyesen vehet fel másikat a törölt kurzus helyett 2008. február 27. napjáig.

 

2008.02.15.

 

A Kari Tanács 2007. április 17-én megtartott ülésén, 35./ 06-07. (04. 17.) KT. számú határozatával elfogadta az osztatlan, egységes jogász mesterképzési szak, nappali és levelez? tagozata 2007. szeptemberét?l bevezetésre kerül? mintatantervét.

A 2007/2008-as tanévt?l, az új tanterv alapján a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a Karon akként módosultak, hogy a hallgatók kötelesek a képzési id? alatt nyelvvizsgát tenni vagy angol, vagy német, vagy francia jogi szaknyelvb?l. Ez a szaknyelvi oktatás végén letett szigorlati vizsgával teljesíthet?, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi nyelvvizsgával.

Az új rendszer 2007. szeptember 1-t?l kerül bevezetésre felmen? rendszerben, valamennyi - tehát mind a nappali, mind a levelez? munkarendben tanulmányokat folytató - hallgató számára.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest_Stichus_*

Igazságügyisek!

 

A Béli Gábor tanár úr válaszolt az email-emre, amit még a múltkori konzultáción megbeszéltek szerint küldtem neki a kötelez?en és szabadon választható tantárgyak ügyében. Szó szerint azt írta: "T. Kolléga! Nem kell tárgyat felvenniük"...mindenesetre kinyomtatom és elrakom az emailt..biztos ami biztos..

 

donat

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

Többen is kérdezik, mik lehetnek a formai követelmények. Speciel én több tanszéknél is azt láttam, hogy az alkotmányjogi tanszékre beadandó munkákra vonaktozó word doksira hivatkoznak, úgyhogy csatolom ide.

Illetve zömében mind írtunk már szakdogát, azért van fogalmunk arról, hogy kell kinéznie egy beadandó dolgozatnak

Hozzáteszem, Béli tanár úr emlékeim szerint sima sortávot kért!!!

 

Hajrá.

El-dee

a_tanszekre_beadando_tudomanyos_munkak_1_.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

" * Vizsgaid?pontok tanszéki meghirdetése: 2008. 04. 12 ?én 00.00 óráig

* Vizsgára jelentkezés kezdete: 2008. 04. 16-án 16.00 órától.

"

 

Nem mintha reklamálni szeretnék, de még sehova sincs kiírva, hogy mikor lesznek a vizsgák, csak Római jog-hoz. Úgy emléxem, tavaly a tanszéki meghirdetés után már meg lehetett nézni ETR-ben. Persze feltehet?, hogy én vagyok béna. :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ÁJK - Vizsga jelentkezés kezdete VÁLTOZÁS

ÁJK vizsgajelentkezés kezdete2008 április 17. 12:00

Tisztelt ÁJK-s Hallgatók!Az ÁJK vizsgajelentkezés kezdete a Tanulmányi Tájékoztatóban szerepl? id?ponthoz képest változott az ÁJK HÖT kérésére (Jogász Napok).2008. április 16. 16:00 ról2008 április 17. 12:00 ra.Tisztelettel:Zámbó DávidÁJK TO ETR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

Aki DL- es és nem tudta leadni az indexét személyesen, az megteheti postán is TÉRTIVEVÉNNYEL.

 

A cím: PTE- ÁJK Tanulmányi Osztály, Schaffné Nepel Andrea részére, 7622 Pécs, 48-as tér 1. (Én a DL-es képzést kérdeztem!)

 

A tanulmányi tájékoztató július közepét?l a honlapon elérhet? lesz.

 

Mindenkinek kellemes nyarat kívánok,

 

üdv: Nagy Bea

:boxing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jó hírek:

 

A T.O.-val beszéltem kredit- ügyben: ELTÖRÖLTÉK a limitet, tehát NEM KELL 1. év végére 30, második év végére a 60 kredit!!!

 

:boxing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Felkerült a tanszék weboldalára 2008/2009-es tanév els? félévének tanulmányi tájékoztatója!

 

Link a kezd?lapra: http://old.law.pte.hu/tt_0809_1/index.html

 

Levelez?s infók: http://old.law.pte.hu/tt_0809_1/jogasz/lev_tartalom.html

 

Konzultációs id?pontok az els? és második évfolyamos hallgatóknak: http://old.law.pte.hu/tt_0809_1/jogasz/lev...nzultaciok.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Végre! Felkerült a tan.tájékoztató, elég rövid lesz a vizsgaid?szak, ez iszony.

 

És rendkívül gyorsan repül az id?, a nyárnak mindjárt vége.

Kell még egy kis szabadság (egy hónap, el se hiszem), pihenés, bambulás... :boxing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Els?sök:

 

A konzultációs id?pontoknál lév? tárgyak a kötelez?ek. Ezeket a TO automatikusan felveszi nektek.

A szabadon és kötelez?en választható tárgyakat nektek kell intézni. Ha rám hallgattok, akkor els? félévben nem vesztek fel ilyet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Els?sök:

 

A konzultációs id?pontoknál lév? tárgyak a kötelez?ek. Ezeket a TO automatikusan felveszi nektek.

A szabadon és kötelez?en választható tárgyakat nektek kell intézni. Ha rám hallgattok, akkor els? félévben nem vesztek fel ilyet.

 

A bal oldali oszlop vonatkozik rátok, a jobb oldali a másodéveseké!

Szóval: Általános szociológia, filozófia, közig1, alkotmány1, jogi alaptan, római jog.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tehát a második oszlop a másodéveseké?

és nekünk is felveszi a tanoszt a kötelez?ket? :boxing:

persze galoca, ha gondolod, várjál rá nyugodtan :baby:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ki mit vett fel a szabadon választhatóból?

és mik a tapasztalatai?

mit érdemes felvenni?

Azt tapasztaltam, hogy Dr. Tilk kurzusai überkirályok

van még ilyen jó valaki?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ki mit vett fel a szabadon választhatóból?

és mik a tapasztalatai?

mit érdemes felvenni?

Azt tapasztaltam, hogy Dr. Tilk kurzusai überkirályok

van még ilyen jó valaki?

Orvérzésig Dr. Tilk!!!!

Alkotmánybíróság, Országgy?lés, Bíróság stb...

Mégcsak a mellékhatásoktól sem kell tartani.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ETR-b?l

 

"Az Ön képzésén a kurzusokra jelentkezés kezdete: 2008. 08. 21. 08:00 és vége: 2008. 09. 22. 23:59.

A kurzusokról való lejelentkezés kezdete: 2008. 08. 21. 08:00 és vége: 2008. 09. 22. 23:59. "

 

Ergó: Nem kell fosni! Van id? b?ven szeptember végéig! :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hír els?söknek az ETR-b?l

 

[...]

Tisztelt Hallgatók!

 

A tanulmányaikat valamely szakon a 2008-2009-1-es félévben megkezd? hallgatók beiratkozása a MODULO elektronikus ?rlapkezel? rendszerben zajlik, 2008.08.08. 8:00 órától 2008.09.05. 14:00 óráig. A MODULO rendszert a http://modulo.tr.pte.hu címen érhetik el. A beiratkozás menetér?l a kezd?lap üzenet pontjában megjelen? "Beiratkozás demo videó" linken találnak információt.

 

A fels?bb éves hallgatók bejelentkezése az ETR Ügyintézés/Állapotváltás menüpontjában történik, a funkció használatáról a menüpontban megjelen? "súgó" link alatt, a karonként eltér? bejelentkezési id?szakokról pedig a kari honlapokon találnak b?vebb információt.

 

Üdvözlettel:

PTE ETR Üzemeltetés

[...]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Az összevont levelez? tagozaton, tehát a 2007./2008-as tanévt?l felvett levelez?s hallgatók esetében a következ?ket kell tudni a szaknyeli képzéssel kapcsolatosan:

 

A szaknyelvet egy szemeszterben kell felvenni (3. vagy 4. szemeszterben)angol, német ,orosz vagy francia nyelvekb?l. Mindegyik nyelvb?l egyszint? csoport indul csak, tehát nincs külön kezd? és haladó. Legalább alapszint? nyelvtudás szükséges a felvenni kívánt nyelvb?l. A kurzus elvégzése után szigorlatozni is kell. Err?l az els? konzultáció alkalmából a nyelvtanár tájékoztatást ad. Az 1. konzultáció szept. 3-án lesz 17.00 órától a kijelölt termekben.(Tanulmányi Tájékoztatóban megtalálható,azaz az angol csoportoké a 010.,011. és 103. terem, a német csoportoké az Óriás Nándor el?adó és az orosz, franciáé a 104. terem).

 

A szaknyelvi csoportbeosztást egyébként még szept 1.-én kihirdetjük a COOSPACE-ben és a Hallgatói hírek között is.

 

Az ETR-es tantárgyfelvétel egyébként már elindult, fel lehet venni a kiválasztott szaknyelvi tárgyat is. Angolból 3, németb?l 2, oroszból és franciából 1-1 csoport indul az el?zetes hallgatói igény felmérése alapján, de az összes csoport egyszint?.

 

Egyébként minden információ megtalálható az ÁJK honlapján lév? Tanulmányi Tájékoztatóban.

 

 

Üdvözlettel: Ress Éva

 

:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kicsit kérdez?sködtem a TO-n, miért nincsenek még jóvárírva azon tantárgyi kreditek amelyek a els? diplománk alapján járnának:

 

Általános szociológia, Politikaelmélet, Filozófia és jogi etika, Közgazdaságtan

 

A TO-n nagyon kedvesen felvilágosítottak, hogy 2007 évt?l minden tárgyat KÁB-on (Kredit Átvételi Bizottság) keresztül kell kérvényezni (leckekönyvvel és tantervvel),csak így kaphatjuk meg a kreditet, mivel megsz?nt az autómaikus kredit megadás.

 

Na ezen kicsit kiakadtam, mivel az évfolyamunkban (2007-ben kezdtek) mindenki úgy tudja, hogy ezen tárgyi kreditek megadása autómatikus!!!!

 

Megkerestem a KÁB elnökét (dr.Hornyák Szabocs) aki elmondta, hogy a TO és az informatikusok is rosszul tudják. Nem változott az a rendszer, amely szerint a kreditrendszer? tantervben csillagozott befogadott tárgyak, az els? diploma bemutatásával automatikusan jóváíródnak. Már csak azért is így van mert különben a KÁB-ot elöntené a sok tanterv, leckekönyv, kérelem a másoddiplomások részér?l.

Ennek ellenére a TO köti az ebet a karóhoz és nem írják jóvá (ETR-ben ill. indexben) a befogadott tárgyakat.

Remélem ez a fejetlenség nem fog sokáig tartani, mert jó lenne már tudni mi a helyzet!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tematika, tanulmányod alatt felhasznált tankönyvek felsorolása, érdemjegy, kreditje, kell a kérelemhez. Nem tudom hogyan lehet automatiusan elfogadtatni, mindezek hiányában? Akkor minek a KÁB?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tematika, tanulmányod alatt felhasznált tankönyvek felsorolása, érdemjegy, kreditje, kell a kérelemhez. Nem tudom hogyan lehet automatiusan elfogadtatni, mindezek hiányában? Akkor minek a KÁB?

 

 

A szóban forgó tantárgyak teljesítésének automatikus befogadása az ETR-be központilag történik.

 

Várható id?pontja: 2008. október vége.

 

Üdvözlettel:

 

Solymosi Veronika

 

PTE ÁJK TO

 

automatice kreditet megadják, nem kell hozzá jegy meg tematika, mivel az els? diplomádnál is kellett ilyet tanulnod vagy legalábbis hasonlót, nem vizsgálja külön-külön a KÁb csak ha nagyon akarod, bár még akkor sem, mert azt mondták visszadobják az ilyen felesleges kérelmeket...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...