Jump to content
JogászOnline.Hu

Recommended Posts

Bocs mindenkit?l! Ez most kétszer van fenn!!!! Aki esetleg túlbuzog, kétszer is letöltheti! :boxing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI

VIZSGAKÉRDÉSEK

 

1. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer jellemz?i.

2. A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer jellemz?i.

3. A biztosítási és segélyezési típusú szociális ellátási rendszerek összehasonlítása.

4. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma.

5. A német társadalombiztosítás történeti fejl?dése.

6. A magyar társadalombiztosítás történeti fejl?dése.

7. A társadalombiztosítási jogviszony alapvet? elméleti kérdései.

8. Társadalombiztosítási jogi alapfogalmak: az 1997. évi LXXX. törvény fogalmai és értelmez? rendelkezései.

9. A társadalombiztosítás állami felügyelete és társadalombiztosítási igazgatási szerv.

10. A kedvezményezettek csoportosítása a magyar társadalombiztosítási jogban, a csoportképzés alapjai.

11. A biztosítottak köre.

12. A biztosítotti min?ség jellemz?i.

13. Az egyes ellátásokra jogosultak köre.

14. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásokra.

15. A társadalombiztosítási ellátások alapvet? elméleti kérdései; a magyar ellátási rendszer jellemz?i.

16. Az egészségügyi szolgáltatás.

17. A táppénz.

18. A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj.

19. A nyugellátások rendszere, az öregségi nyugdíj.

20. A rokkantsági nyugdíj.

21. Az üzemi baleset és foglalkozási betegség; a baleseti ellátások jellemz?i.

22. Az egészségbiztosítási ellátások iránti igény érvényesítése.

23. A nyugdíjbiztosítási ellátások iránti igény érvényesítése.

24. A társadalombiztosítási járulékfizetés rendszere, a járulékok fajtái, elméleti alapkérdések.

25. A biztosított és a foglalkoztató járulékfizetése.

26. Atipikus járulékfizetési szabályok (nyugellátásban részesül?k, egyéb pénzbeli szociális ellátásokban részesül?k, egyházi személyek, többes biztosítotti min?ség).

27. Járulékfizetés az egyéni vállalkozók, társas vállalkozók és társas vállalkozások esetében.

28. A járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

29. Az egészségbiztosítás felel?sségi rendszere.

30. A nyugdíjbiztosítás felel?sségi rendszere.

31. Az egyéni vállalkozók jogállása a társadalombiztosítási jogban.

32. A társas vállalkozások és vállalkozók jogállása a társadalombiztosítási jogban.

33. A munkanélküli ellátások (az egyes ellátások szabályai és az ellátások közös szabályai).

Share this post


Link to post
Share on other sites
aranyos kis tárgy.

nekem minden olyan szimpatikus ahol 40 tételnél kevesebb?l kell készülni :rolleyes:

 

valóban jó a 40 alatti, de ez együtt már 50 tétel. Igy már nem is olyan szép

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tb.jogból. Szoc.jogból mi várható???

 

Ezt a levelet kaptam tegnapi dátummal:

 

Tisztelt Hallgatók!

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Szociális jog tárgyból a kötelez? tananyag:

 

 

 

Molnár Margit: Szociálpolotikai és szociális jogi alapok 2006

 

Filó Erika- Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem (HVG - ORAC 2006)

 

 

 

Mindkét tananyagból a vizsgához szükséges részek másolatban megvásárolhatók a

 

PTE ÁJK Továbbképz? Központ Tanulmányi Irodájában (320. sz. iroda III. emelet) az alábbi id?pontokban:

 

péntekenként: 9.00 - 14.30

 

szombatonként: 9.00 -12.00

 

 

 

A vizsgához szükséges témákat mellékeljük a tananyaghoz.

 

 

 

A vizsga id?pontjai: 2008. dec. 16; 2009. január 10. és január 16.

 

 

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdésekben keressék Bauerné Bózsa Zsuzsát a 72/501-599/3303 telefonon, vagy a bauerne@ajk.pte.hu e-mail címen.

 

 

Persze az ETR-ben még minig nem lehet jelentkezni rá...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beppe! Mik voltak ma a szocjog kérdések?

 

Hát 1 volt összesen: Gyámság fogalma, fajtái, tartalma. 15 perc volt rá, ez elég kevés, remélem a lényeget sikerült leírnom...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Megkérek mindenkit, aki már volt vizsgázni szocjogból, legyen olyan jó és írja le mik voltak a vizsgakérdések!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok! Van valaki, aki most az ?szi félévben fog vizsgázni? Milyen jegyzetek kellenek, és hogy zajlik a vizsga, van valami e félévre vonatkozó infó, tételsor? Sajnos nem tudok bejárni el?adásokra, mert ütközik az EU közjog és a nemzetközi magánjog óráimmal, és hát azok kicsit fontosabbak, lévén záróvizsga is van bel?lük...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sziasztok! Van valaki, aki most az ?szi félévben fog vizsgázni? Milyen jegyzetek kellenek, és hogy zajlik a vizsga, van valami e félévre vonatkozó infó, tételsor? Sajnos nem tudok bejárni el?adásokra, mert ütközik az EU közjog és a nemzetközi magánjog óráimmal, és hát azok kicsit fontosabbak, lévén záróvizsga is van bel?lük...

 

magam is efélévben vizsgázok ebb?l, ha jól tudom általában írásban megy a vizsga

tekintettel az államvizsgázókra a vizsgaid?szak elején

 

de semmi mást nem tudok, így ha valaki tudna valamit akkor én is hálás lennék :devil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

szocjog kérdések amik voltak:

1. A szociálpolitika és a szociális jog kapcsolata

2. A szociálpolitika alapelvei és technikái

3. Az európai jóléti állam fejl?dése és a mai európai szociális modell

4. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem az EU-ban

5. A Magyar Nemzeti Akcióterv a Társadalmi Befogadásról

6. A szociális jog jogforrásai

7. A szociális védelem rendszere, az ellátás-típusok általános jellemzése

8. A magyar feln?ttvédelmi szociális segélyezési rendszer (pénz- és természetbeni ellátások)

9. A magyar feln?ttvédelmi szociális szolgáltatások I. alapszolgáltatások

10. A magyar feln?ttvédelmi szociális szolgáltatások II. szakosított

ellátások.

11. A gyámhatóság feladatkörébe tartozó intézkedések köre és f?bb tartalmi jellemz?i;

12. A szül?i felügyelet megsz?nése, megsz?ntetése;

13. Gyámság a szül?i felügyelet átmeneti szünetelése alatt;

14. A gyermekvédelmi gondoskodásban él? gyermekek gyámsága;

15. A gyermeki jogokat meghatározó dokumentumok tartalma, és a gyermeki jogokat véd? jogintézmények f?bb feladatai;

16. A gyermekvédelmi törvény célja és rendszere, a rendszerhez kapcsoló egyéb szervezetek feladata;

17. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott szociális gyermeki jogok tartalma, különös tekintettel a gyermekek bántalmazással és elhanyagolással szembeni védelmére;

18. A jelz?rendszer szervezete és m?ködtetése a gyermekvédelmi rendszerben;

19. A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás célja és formái;

20. A gyámügy fogalma, a gyámhatóság szervezete, f?bb feladatai és eljárásának f?bb szabályai;

Share this post


Link to post
Share on other sites

és ez volt a tb:

1. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer jellemz?i.

2. A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer jellemz?i.

3. A biztosítási és segélyezési típusú szociális ellátási rendszerek összehasonlítása.

4. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma.

5. A német társadalombiztosítás történeti fejl?dése.

6. A magyar társadalombiztosítás történeti fejl?dése.

7. A társadalombiztosítási jogviszony alapvet? elméleti kérdései (típusai, alanyai, tartalma, keletkezése, megsz?nése).

8. A társadalombiztosítási igazgatási szerv.

9. A társadalombiztosítási alapfogalmak. (Az 1997. évi LXXX. törvény értelmez? rendelkezései.)

10. A kedvezményezettek csoportosítása a magyar társadalombiztosítási jogban, a csoportképzés alapjai.

11. A biztosítottak köre.

12. A biztosítotti min?ség jellemz?i.

13. Az egyes ellátásokra jogosultak köre.

14. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásokra.

15. A társadalombiztosítási ellátások alapvet? elméleti kérdései; a magyar ellátási rendszer jellemz?i.

16. Az egészségügyi szolgáltatás.

17. A táppénz.

18. A terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj.

19. A nyugellátások rendszere, az öregségi nyugdíj.

20. A rokkantsági nyugdíj.

21. Az üzemi baleset és foglalkozási betegség; a baleseti ellátások jellemz?i.

22. Az egészségbiztosítási ellátások iránti igény érvényesítése.

23. A nyugdíjbiztosítási ellátások iránti igény érvényesítése.

24. A társadalombiztosítási járulékfizetés rendszere, a járulékok fajtái, elméleti alapkérdések.

25. A biztosított és a foglalkoztató járulékfizetése.

26. Atipikus járulékfizetési szabályok, járulékfizetés többes biztosítotti min?ség esetében.

27. Az egészségbiztosítás felel?sségi rendszere.

28. A nyugdíjbiztosítás felel?sségi rendszere.

29. Az egyéni vállalkozók jogállása a társadalombiztosítási jogban.

30. A társas vállalkozások és vállalkozók jogállása a társadalombiztosítási jogban.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...